Príprava na MŠ – Montessori

Prijímame nové deti s nástupom od SEPTEMBRA 2021.  Zápis sa uskutoční 28.6.2021 od 10:30 do 12:00 a od 17:00 do 19:00. Na zápis je potrebné prihlásiť sa správou na Facebooku DETIČKOVO alebo sms 0908364560

Bojíte sa aj Vy a Vaše dieťatko nástupu do Materskej školy? – Už sa nemusíte 🙂

V roku  2018 sme sa rozhodli spustiť projekt prípravy na Materskú školu s filozofiou Montessori pedagogiky. Projekt je veľmi úspešný a Materským školám poskytol už mnoho absolventov.

Je vaše dieťa citlivejšie a chcete ho kvalitne pripraviť na vstup do Materskej školy? Ponúkame Vám výchovu a vzdelávanie s princípmi Montessori pedagogiky, prepracovaný adaptačný program, individuálny prístup k dieťaťu, rozvoj dieťaťa po stránke emocionálnej, psychomotorickej a kognitívnej. Proces zabezpečuje kvalifikovaný pedagogický personál (p. učiteľky s 2.stupňom vysokoškolského vzdelania v oblasti Predškolskej a elementárnej pedagogiky, absolvovanie Montessori kurzov a iného kontinuálneho vzdelávania v oblasti pedagogiky pre zvyšovanie kvalifikácie).

Adaptačný proces je pod vedením  vysokoškolsky vyštudovanej učiteľky a majiteľky s 9 ročnou pedagogickou praxou Mgr. Nika Krišková Jamnická.

Projekt je určený pre deti od 2 rokov. Adaptácie aktuálne prebieha 3x do týždňa (streda, štvrtok a piatok) V tomto čase je Detičkovo pre verejnosť zatvorené – otvárame o 14:00. Od septembra 2021 bude adaptácia prebiehať 2x do týždňa (štvrtok a piatok) od 8:45 do 11:45.

Podrobnejšie informácie poskytneme na osobnom stretnutí.

DETIČKOVO sa v čase prípravy na MŠ takto premení 🙂

Naši absolventi 3 ročníkov. Aktuálne pripravujeme už 4. tablo spokojných absolventov 🙂

Čo hovoria na náš adaptačný proces rodičia?